Marcin Gajda

 • Superwizowany psychoterapeuta w procesie certyfikacji
 • Lekarz medycyny (Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin,1993)
 • Magister nauk o rodzinie (Uniwersytet im. S. K. Wyszyńskiego, Warszawa, 1999)
 • Terapeuta (Kurs Podstawowy i Zaawansowany w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej)
 • „Program pomocy psychologicznej” (Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków 2017)

Odbyte kursy i szkolenia:

 • Kurs skutecznej komunikacji (Conseiiler Doradztwo Personalne, 2004)
 • Jak osiągnąć indywidualne i zbiorowe sukcesy (Mach&Partner Consulting Sp z oo)
 • Zarządzanie przez cele i motywowanie (Schenk Institute, 2006)
 • Pióro kompetencji: Coaching, Sztuka podejmowania decyzji (Horodyski Training Consulting Centre, 2001)
 • „Autorytet bez przemocy” systemowy coaching dla rodziców dzieci trudnych (prof Haim Omer, 2008)
 • „ADHD” – diagnoza i psychoedukacja, 2009 Polskie Towarzystwo ADHD
 • An indtroductory course in Integrativ Souling (Souling Zentrum, Martin Siems, 2018)

Monika Gajda

 • Superwizowana psychoterapeutka w procesie certyfikacji
 • Magister pedagogiki specjalnej (Uniwersytet Szczeciński, 1995)
 • Magister pedagogiki ogólnej (Uniwersytet Szczeciński, 2006)
 • Terapeuta (Kurs Podstawowy i Zaawansowany w Wielkopolskim
  Towarzystwie Terapii Systemowej)
 • Instruktor improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała, metodą choreoterapii Detlefa Kapperta, 2009
 • „Program pomocy psychologicznej” (Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków 2020)

Odbyte kursy i szkolenia:

 • Warsztat instruktorski: „Siła, witalność, przepływ” (Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii 2007)
 • Kurs kwalifikujący: terapia tańcem w aspekcie metody Detlefa Kapperta (Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii 2007)
 • Kurs: Metoda Feldenkraisa (Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii 2007)
 • Kurs: Rozpoznawanie i praca z zachowaniami problemowymi (Centrum CBT, Kurs Doskonalenia Zawodowego, 2005)
 • Między agresją a depresją. Podejście poznawczo – behawioralne (Ośrodek szkoleniowy Instytutu Badań w oświacie, 2007)
 • Kurs: Umiejętności negocjacyjne (Ewolucja 2003)
 • Konferencja diagnozująca problem agresji, uzależnień i patologii (Centrum Edukacyjne Szczecińskiej Fundacji „Talent. Promocja. Postęp.”)
 • Systemowy coaching dla rodziców dzieci trudnych. Teoria, praktyka – ćwiczenia (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej)
 • Terapia Skoncentrowana na emocjach (Warsztat, Intra 2017)
 • An indtroductory course in Integrativ Souling (Souling Zentrum, Martin Siems, 2018)
 • Rozmowy terapeutyczne budujące akceptację i zaangażowanie ACT (kurs online, Sabina Sadecka, 2022)
 • Jak pracować z ciałem w psychoterapii traumy? Szkolenie dla Psychologów i Psychoterapeutów – Szkoła Psychoterapii „Dialog”. (Listopad 2023)