Ośrodek psychoterapii i doradztwa ,,Pro Homine
Ośrodek psychoterapii i doradztwa ,,Pro Homine

O nas

Marcin Gajda
· Lekarz medycyny (Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin,1993)
· Magister nauk o rodzinie (Uniwersytet im. S. K. Wyszyńskiego, Warszawa, 1999)
· Terapeuta (Kurs Podstawowy i Zaawansowany w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej)

Odbyte kursy i szkolenia:
· Kurs skutecznej komunikacji (Conseiiler Doradztwo Personalne, 2004)
· Jak osiągnąć indywidualne i zbiorowe sukcesy (Mach&Partner Consulting Sp z oo)
· Zarządzanie przez cele i motywowanie (Schenk Institute, 2006)
· Pióro kompetencji: Coaching, Sztuka podejmowania decyzji (Horodyski Training Consulting Centre, 2001)
· "Autorytet bez przemocy" systemowy coaching dla rodziców dzieci trudnych (prof Haim Omer, 2008)
· "ADHD" - diagnoza i psychoedukacja, 2009 Polskie Towarzystwo ADHD
· "Praktyczne zastosowania terapii reparatywnej oraz terapia zaburzeń tożsamości" (dr Joseph J Nicolosi, Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, 2011)
· "Program pomocy psychologicznej" (Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków 2017)

Monika Gajda
· Magister pedagogiki specjalnej (Uniwersytet Szczeciński, 1995)
· Magister pedagogiki ogólnej (Uniwersytet Szczeciński, 2006)
· Terapeuta (Kurs Podstawowy i Zaawansowany w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej)
· Instruktor improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała, metodą choreoterapii Detlefa Kapperta, 2009

Odbyte kursy i szkolenia:
· Warsztat instruktorski: "Siła, witalność, przepływ" (Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii 2007)
· Kurs kwalifikujący: terapia tańcem w aspekcie metody Detlefa Kapperta (Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii 2007)
· Kurs: Metoda Feldenkraisa (Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii 2007)
· Kurs: Rozpoznawanie i praca z zachowaniami problemowymi (Centrum CBT, Kurs Doskonalenia Zawodowego, 2005)
· Między agresją a depresją. Podejście poznawczo - behawioralne (Ośrodek szkoleniowy Instytutu Badań w oświacie, 2007)
· Kurs: Umiejętności negocjacyjne (Ewolucja 2003)
· Konferencja diagnozująca problem agresji, uzależnień i patologii (Centrum Edukacyjne Szczecińskiej Fundacji "Talent. Promocja. Postęp.")
· Systemowy coaching dla rodziców dzieci trudnych. Teoria, praktyka - ćwiczenia (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej)


Regularnie superwizujemy swoją pracę (mniej więcej co miesiąc) na spotkaniach grupy superwizyjnej ChTI w Szczecinie.