Ośrodek Terapii i Doradztwa „Pro homine” (dla człowieka) powstał w celu niesienia profesjonalnej pomocy ludziom, aby mogli zdrowo, pięknie i mądrze żyć. Z największym szacunkiem podchodzimy do każdego człowieka uznając, że osoba ludzka jest tajemnicą i niesie w sobie niepowtarzalne piękno i wartość. Wierzymy, że człowiek posiada nie tylko ciało i psychikę, ale że jest także istotą duchową. Rozwój, dojrzewanie i zdrowienie człowieka zależy właśnie od stopnia integracji psychiki, ducha i cielesności.

Naszą pracę terapeutyczną rozpoczynaliśmy wiele lat temu w podejściu systemowym. Obecnie pracujemy według autorskiej metody uwzględniającej wymiar duchowy osoby ludzkiej. Opracowaliśmy podejście terapeutyczne, które nazywamy Chrześcijańską Terapią Integralną (ChTI). Podstawy naszego myślenia o człowieku znajdziesz w książce „Rozwój. Jak współpracować z łaską?” , której jesteśmy autorami. Obecnie dzielimy się naszym doświadczeniem z terapeutami z całej Polski. Założyliśmy Fundację Theosis , której celem jest wspieranie idei chrześcijańskiej terapii integralnej.

Choć jesteśmy terapeutami chrześcijańskimi, pracujemy także z osobami o innym światopoglądzie. Przyjmujemy niewierzących, osoby innego wyznania lub innej religii. Wszystkim bez wyjątku okazujemy szacunek i zrozumienie. Angażujemy się w pełni w pracę z każdym kto się do nas zgłosi po pomoc.

Monika i Marcin Gajdowie