Misja ośrodka

Ośrodek Terapii i Doradztwa „Pro homine” (dla człowieka) powstał w celu niesienia profesjonalnej pomocy ludziom, aby mogli zdrowo, pięknie i mądrze żyć. Z największym szacunkiem podchodzimy do każdego człowieka uznając, że osoba ludzka jest tajemnicą i niesie w sobie niepowtarzalne piękno i wartość. Wierzymy, że człowiek posiada nie tylko ciało i psychikę, ale że jest także istotą duchową. Rozwój, dojrzewanie i zdrowienie człowieka zależy właśnie od stopnia integracji psychiki, ducha i cielesności.

Naszą pracę terapeutyczną rozpoczynaliśmy wiele lat temu w podejściu systemowym. Obecnie pracujemy według autorskiej metody uwzględniającej wymiar duchowy osoby ludzkiej. Opracowaliśmy podejście terapeutyczne, które nazywamy Chrześcijańską Terapią Integralną (ChTI). Podstawy naszego

Marcin Gajda

 • Superwizowany psychoterapeuta w procesie certyfikacji
 • Lekarz medycyny (Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin,1993)
 • Magister nauk o rodzinie (Uniwersytet im. S. K. Wyszyńskiego, Warszawa, 1999)
 • Terapeuta (Kurs Podstawowy i Zaawansowany w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej)
 • „Program pomocy psychologicznej” (Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków 2017)

Monika Gajda

 • Superwizowana psychoterapeutka w procesie certyfikacji
 • Magister pedagogiki specjalnej (Uniwersytet Szczeciński, 1995)
 • Magister pedagogiki ogólnej (Uniwersytet Szczeciński, 2006)
 • Terapeuta (Kurs Podstawowy i Zaawansowany w Wielkopolskim
  Towarzystwie Terapii Systemowej)
 • Instruktor improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała, metodą choreoterapii Detlefa Kapperta, 2009
 • „Program pomocy psychologicznej” (Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków 2020)

Obszary naszej pracy
to przede wszystkim:

 • terapia zaburzeń nerwowych i emocjonalnych (nerwice, depresja, lęki i inne)
 • terapia ZNE (zespół niezaspokojenia emocjonalnego) w oparciu o koncepcje Baars, Terruwe)
 • pomoc osobom stwierdzającym u siebie występowanie niechcianych uczuć homoseksualnych
 • pomoc w kryzysie
 • pomoc w trudnościach rodzinnych i małżeńskich
 • pomoc w trudnościach wychowawczych, w tym ADHD (coaching rodzicielski)
 • pomoc duchowa

Formy pracy:

 • terapia indywidualna
 • terapia pary
 • terapia rodzinna
 • terapia grupowa
 • choreoterapia

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ PANUJĄCĄ W KRAJU I ZA GRANICĄ, PRACUJEMY RÓWNIEŻ PRZEZ SKYPE ORAZ WhatsApp
Częstotliwość spotkań i czas trwania psychoterapii ustalamy w zależności od przebiegu procesu psychoterapeutycznego. Na początku sesje psychoterapeutyczne odbywają się najczęściej co tydzień. W miarę zdrowienia i osiągania celów postawionych w terapii częstotliwość spotkań staje się mniejsza (do „raz na jeden – dwa miesiące”).